Rezerwacje: 608 0505 22
Restauracja pod Szyndzielnią